Liên Kết

  • Các doanh nghiệp

Thông tin báo cáo tốt nghiệp

Thông báo đến sinh viên thực tập ngày 15/1/2014

10/01/2014 20:02:52

Lịch gặp giáo viên hướng dẫn viết báo cáo tốt nghiệp

Sinh viên gặp GVHD báo cáo tốt nghiệp theo danh sách đính kèm.

Trân trọng.

Tải danh sách và lịch gặp GVHD tại đây

Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Thông báo

  • Thông tin

 

Lễ phát bằng TN năm 2012


  • Các doanh nghiệp

 

 

 


© 2013 Đại học Lạc Hồng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm thông tin tư liệu.Số lượt truy cập : 908,870Đang xem : 2,100