Thông báo

TB v/v" Tổ chức hội thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII"

BCH Đoàn khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm thông báo về việc tham gia làm bài thi " Tổ chức hội thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017"

 - Các đồng chí trong ban chấp hành Đoàn - Hội sinh viên khoa, lớp trưởng hoặc bí thư (mỗi lớp chỉ cần 1 bài) các chi đoàn bắt buộc phải làm.

- vào mail nội bộ tải về xem (bchcnh.tp2013@gmail.com) để xem chi tiết.

- Các đồng chí liên hệ đ/c Kiệt (11CH111) để biết pass mail nội bộ

- Hạn cuối để nộp bài là 13h, ngày 23/05/2013 (Nộp lại cho đ/c Trâm SDT:01633810034)


Đại học Lạc Hồng