Giới thiệu

Lịch làm việc nhân viên y tế tháng 1/2015

Nhằm phục vụ vieệc khám và tư vấn sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và sinh viên trường Đại học Lạc Hồng, Phòng Công tác sinh viên gửi lịch làm việc cụ thể của cán bộ y tế tại các cơ sở (đính kèm tại đây).