Thông báo

NỘI DUNG

    TB kế hoạch tổ chức tặng quà Tết cho sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết Giáp Ngọ 2014

    Khoa KTCT thông báo kế hoạch tổ chức tặng quà Tết cho sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết Giáp Ngọ 2014: tải tại đây

    Phiếu đăng ký: tải tại đây


    TRƯỜNG ĐẠI HỌC
    LẠC HỒNG