Liên hệ

Cơ sở Lạc Hồng

Cơ sở 1:
Địa chỉ:
Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061.3952778
Fax:  061.3952534
Email: lachong@lhu.edu.vn
Website: www.lhu.edu.vn; www.lachong.edu.vn

Cơ sở 2:
Địa chỉ: Số 15/3B, Huỳnh Văn Nghệ (Tỉnh lộ 24), P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Cơ sở 3:
Địa chỉ:  Huỳnh Văn Nghệ (Tỉnh lộ 24), Khu Phố 4, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Cơ sở 4:
Địa chỉ: E38 - Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Cơ sở 5 
Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Cơ sở 6
Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Cơ sở  7
Địa chỉ:  Đường Huỳnh Văn Nghệ – KP4, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Cơ sở Song Ngữ Lạc Hồng
Địa chỉ:  Khu dân cư Đình Tân Lại, khu phố 2, phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
Cơ sở Dầu Giây
Địa chỉ: Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.   .