Sự kiện

Ngày Hội khoa học Đức năm 2017

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 4, ngày 01 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Caravelle, 19-23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Đối tượng:

Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên quan tâm

Đơn vị tổ chức:

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức

Liên hệ: GSD2017@daadvn.org 
Đăng ký: Trước ngày 22/02/2017 qua đường link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyg-xVELP5JHr8ttvEC_10HboSwLm6POsIRmmtOrEa2vEljQ/viewform?c=0&w=1
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 17/02/2017 - 08:30:09 AM