Sự kiện

Ngày Hội Khoa học - Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 30

Thời gian:

Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 6 ngày 15 tháng 6 năm 2018

Địa điểm:
- Phòng B203: Khai mạc Ngày hội, Tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật các cấp
* Nghiên cứu khoa học sinh viên
- Phòng B401: Tiểu ban Quản trị kinh tế Quốc tế
- Phòng B402: Tiểu ban Tài chính - Kế toán
* Nghiên cứu khoa học giảng viên 
- Phòng B403: Tiểu ban Kỹ thuật Công trình
- Phòng B404: Tiểu ban Kỹ thuật Hóa học & Môi trường
- Phòng B405: Tiểu ban Tài chính - Kế toán
Đối tượng:

- Báo cáo viên: Tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật các cấp

- Sinh viên và giảng viên có bài báo được đề xuất báo cáo cấp trường

Nhà tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng
Liên hệ:
Phòng NCKH
ĐT: 02513. 952.945 
Đăng ký: Vào cổng tự do
 
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 16/05/2018 - 14:39:33 PM