Tin tức

Hội thi Chào mừng Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người

Chiều tối ngày 18/5/2019, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Hội thi Chào mừng Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người

Nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đoàn viên và tuổi trẻ Lạc Hồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ Đoàn, Hội, trong toàn trường, gắn liền với triển khai các phong trào hành động của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Cũng trong chương trình Hội thi. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã tiến hành lồng ghép nội dung sinh hoạt Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X (2018 - 2013) đến toàn thể Đoàn viên, Hội viên để tạo sự lan tỏa trong việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên các cấp.

Chương trình thu hút được gần 100 bạn sinh viên là đại diện của các khoa và câu lạc bộ trong toàn trường tham gia

Hình 1. Các bạn sinh viên tập trung nghe phổ biến nội dung thi

Chương trình gồm có hai phần:

Phần thứ nhất phần thi hùng biện với các chủ đề xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Các đội tham gia đã có những phần hùng biện rất thuyết phục, thể hiện sự tìm hiểu một cách nghiêm túc và đầu tư trong quá trình chuẩn bị trong đó:

- Giải nhất thuộc về Khoa: Quản trị Kinh tế Quốc tế

- Giải Nhì thuộc về: Khoa Dược

- Giải Ba thuộc về: Khoa Ngôn Ngữ Anh

- Giải khuyến khích thuộc về: khoa Công nghệ Hóa học & Môi trường; CLB Võ thuật và CLB Kỹ năng.

Hình 2. Giải nhất phần thi hùng biện thuộc về khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế
Hình 2. Giải nhì phần thi hùng biện thuộc về khoa Dược

Phần thứ hai, phần thi “Rung chuông vàng” với lượng kiến thức rải đều và bao quát về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Cuộc thi cũng đã giúp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong toàn trường nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên.

Ở phần thi này các giải cá nhân thuộc về:

Giải Nhất: Nguyễn Thị Thúy Vi - khoa Ngôn Ngữ Anh

Giải Ba: Hà Nguyễn Thùy Dung - khoa Tài chính Kế toán

Khuyến Khích: Huỳnh Thị Ngọc Quyên - khoa Ngôn Ngữ Anh

Khuyến Khích: Phạm Thị Kim Quy - khoa Tài chính Kế coán

Khuyến Khích: Lê Phan Trọng Nghĩa - khoa Đông phương

Hình 3. Giải nhất phần thi cá nhân thuộc về bạn Nguyễn Thị Thúy Vi (khoa Ngôn Ngữ Anh)
Hình 4. Những bạn sinh viên cuối cùng của phần thi cá nhân
Hình 5. Những bạn sinh viên cuối cùng của phần thi cá nhân

Thông qua cuộc thi này, các bạn sinh viên phần nào hiểu thêm về về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người; hiểu thêm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên.

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn - Hội SV Trường

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Người