Giới thiệu

Vài nét về lịch sử của Trung tâm QHDN&HTSV

     Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp & Hỗ trợ Sinh viên (TTQHDN&HTSV) trực thuộc Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng. TTQHDN&HTSV ban đầu có tên gọi “Ban điều hành thực tập tốt nghiệp”ra đời vào tháng 09 năm 2005 theo quyết định của Hiệu trưởng nhằm phục vụ sự nghiệp đào tạo và phát triển của Trường. Bộ máy điều hành và hoạt động ban đầu của Trung tâm gồm 1 giám đốc, 04 chuyên viên, 01 thư ký.

    Sau 04 năm thành lập, Ban đã đạt được những kết quả đáng kể. Song để đáp ứng kịp tốc độ phát triển toàn diện của Trường cũng như thực hiện triệt để những yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục Đại học mới theo chỉ thị của Bộ giáo dục & Đào tạo, Hiệu trưởng đã quyết định bộ máy điều hành mới vào tháng 01 năm 2012 gồm 14 nhân sự và có tên mới là TTQHDN&HTSV. TTQHDN&HTSV được tọa lạc tại số 06 đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Thành Phố Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0613.951347

 

B PHN THC TP

Quan hệ với các Doanh nghiệp, phối hợp với các khoa tìm nơi thực tập cho sinh viên năm cuối.

 

BỘ PHẬN VIỆC LÀM

Quan hệ với các Doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng để tìm việc làm cho sinh viên theo nhu cầu: Thời vụ hoặc bán thời gian cho sinh viên đang học tập, việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. Lưu giữ các giấy tờ tuyển dụng của công ty, hồ sơ xin việc của sinh viên và sắp xếp thời gian phỏng vấn.

Ngoài ra bộ phận việc làm cũng có chức năng liên kết trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực: Tăng cường mối quan hệ với các Doanh nghiệp trong việc tổ chức đào tạo để phù hợp với thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp.

Tư vấn cho sinh viên trước khi đi xin việc làm…..

 

LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN 

Giữ liên lạc với những sinh viên đã ra trường và lên kế hoạch mời họp mặt nếu cần, theo dõi diễn đàn của sinh viên trên website của trường và thống kê danh sách sinh viên có việc làm.

 

NHÂN SỰ:

1. Giám đốc: ThS Trần Dũng

2. Thư ký: Bùi Thị Thu Loan

3. Chuyên viên: - Nguyễn Ngọc Cương

                      - Lê Thị Quỳnh Nga