Giới thiệu

Chức năng & nhiệm vụ

 

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp & Hỗ trợ sinh viên thực hiện xuyên suốt triết lý của Nhà trường
“Đào tạo nhân lực, có vườn ươm nhân tài, sinh viên ra trường có việc làm ngay không đào tạo lại”.
1. CHỨC NĂNG
        1.1 Tham mưu cho Ban giám hiệu, đề xuất, lập kế hoạch, tổ chức triển khai, quản lý chương trình lao động thực tế 06 tháng của sinh viên tại Doanh nghiệp của trường.
        1.2 Tham mưu cho Ban giám hiệu, đề xuất, lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp triển khai và quản lý các hoạt động trong lĩnh vực quan hệ với doanh nghiệp về 8 nhiệm vụ sau đây.
2. NHIỆM VỤ
1. Thỏa thuận và ký kết biên bản ghi nhớ với việc Doanh nghiệp về việc tiếp nhận sinh viên lao động thực tế hàng năm. Triển khai việc bố trí sinh viên đến địa điểm lao động thực tế, giám sát, hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên trong thời gian lao động thực tại Doanh nghiệp.
 
2. Tìm hiểu nhu cầu về tuyển dụng lao động của Doanh nghiệp (số lượng, ngành nghề, trình độ chuyên môn). Tiến hành ký kết các thỏa thuận giữa hai bên về hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho tương lai, là cơ sở để trường xây dựng kế hoạch đào tạo một cách hợp lý, phù hợp nhu cầu lao động của Xã hội.
 
3. Xây dựng ngân hàng dữ liệu về mạng lưới Doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai và các tỉnh lân cận với những thông tin cơ bản được cập nhật thường xuyên (loại hình doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, tel-fax-email-website, lĩnh vực hoạt động, vốn điều lệ, số lượng lao động…) làm cơ sở cho việc định hướng đào tạo và lập kế hoạch hợp tác toàn diện giữa Trường và Doanh nghiệp.
 
4. Liên hệ với các doanh nghiệp và định kỳ tổ chức các buổi tham quan thực tế cho sinh viên. Tham gia tổ chức hội thảo, gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Doanh nghiệp với sinh viên, nhân viên của Trường.
 
5. Quan hệ với Doanh nghiệp trong khả năng có thể, cung cấp miễn phí cho Trường một số máy móc, thiết bị mà Doanh nghiệp đã khấu hao xong nhưng còn sử dụng được, để cùng nhà trường xây dựng các phòng thí nghiệm, thực hành, làm giáo cụ trực quan cho công tác giảng dạy sinh viên.
 
6. Vận động Doanh nghiệp xem xét khả năng cấp học bổng cho sinh viên tài năng, sinh viên nghèo vượt khó, hoặc tài trợ cho các chương trình nghiên cứu khoa học có tính khả thi cao, các hội thảo, cuộc thi do Trường Lạc Hồng tổ chức nhằm động viên, khích lệ sinh viên và quảng bá thương hiệu Doanh nghiệp.
 
7. Thuyết phục Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nguồn sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Lạc Hồng có ngành nghề đào tạo, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhất là các sinh viên đang lao động thực tế tại Doanh nghiệp nhằm tăng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.
 
8. Tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp về việc đào tạo các chuyên ngành ngắn hạn, nghiên cứu và ứng dụng những giải pháp kinh tế-kỹ thuật tiến bộ mà việc sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp đang cần. Hỗ trợ trong việc tìm kiếm nguồn lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật từ các địa phương trên toàn quốc theo nhu cầu tuyển dụng của Doanh nghiệp.