Thông tin tuyển dụng

Sinh viên đang học  »  Thông tin tuyển dụng

Công ty TNHH Full In Việt Nam, tuyển dụng vị trí chủ quản an toàn môi trường, chủ quản sản xuất, chủ quản pháp chế...

Công ty TNHH Full In Việt Nam.

 Sản xuất các chất phụ trợ cho ngành dệt, thuộc da và các ngành công nghiệp khác.

Tuyển dụng các vị trí:

1. Chủ Quản an toàn môi trường: 1 Nam

Điều kiện: Biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh , đã làm việc cho nhà máy hóa chất, có giấy chứng nhận liên quan hoá chất, môi trường, an toàn lao động, xử lý nước thải.

2. Chủ Quản sản xuất: 1 Nam Điều kiện:  Biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh , có kinh nghiệm về nhà máy hóa chất, có bằng tốt nghiệp hệ hóa chất.

3.Chủ quản Pháp chế: 1 Nam

Điều kiện:  Biết tiếng Trung

 - Tham mưu, chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho công ty

 - Kiểm tra tính pháp lý, tham gia đóng góp ý kiến cho các giao dịch của Công ty trong đó bao gồm hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch.

 - Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các văn bản luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty và cập nhật cho các Đơn vị phòng ban có liên quan;

 -  Tham gia soạn thảo/kiểm tra pháp lý cho các quy định, qui trình hoạt động của công ty;

 -  Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập/chấm dứt hoạt động, công ty liên doanh, liên kết, chi nhánh, thay đổi đăng ký kinh doanh, tên miền, nhãn hiệu, bản quyền…;

 -  Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước;

 -  Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công;

 -  Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm trước cấp quản lý trực tiếp các công việc được giao.

 - Có bằng cử nhân chuyên ngành Pháp luật về dân sự/kinh tế/thương mại quốc tế

4. Nhân viên nghiệp vụ (2-3 Nam) : Biết tiếng Trung,  chuyên ngành Hóa, không yêu cầu kinh nghiệm về nghiệp vụ, biết lái xe.

Địa điểm nộp hồ sơ:

  -  Ứng viên gửi thông tin cá nhân qua email: ngaqtl@yahoo.com

  -  Hoặc gọi đến số điện thoại: 0986453317 (C.Nga) để được hướng dẫn.