Thông tin tuyển dụng

Sinh viên đang học  »  Thông tin tuyển dụng

Công ty TNHH DV BV Chuyên Nghiệp YuKi 24, tuyển dụng nhân viên bảo vệ.

 

1. Nhân viên bảo vệ.

yêu cầu: 

- Trình độ: 12/12, hoặc sinh viên.

- Độ tuổi: từ 18 trở lên.

2. Địa điểm làm việc:

- Khu công nghiệp Amata, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Quận 1, Quận 5 TPHCM.

Địa điểm nộp hồ sơ:

  -  Ứng viên gửi thông tin cá nhân qua email: ngaqtl@yahoo.com

  -  Hoặc gọi đến số điện thoại: 0986453317 (C. Nga) để được hướng dẫn.