Thông báo

Thông báo

Thông báo Lịch thi lần 2 chính thức

Khoa Tài chính - Kế toán thông báo

Hiện nay, Khoa đã có lịch thi lại lần 2 chính thức 

Sinh viên lên xem lịch để đi thi đúng thời gian và phòng thi

Sinh viên cải thiện điểm xem nhóm thi theo danh sách và lịch thi

Danh sách cải thiện điểm: File đính kèm

Lịch thi chính thức: File đính kèm

Trân trọng