Giáo vụ

Giáo vụ

Thông báo về thi vét 02 môn LSCHTKT và ĐLKTVN

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Những sinh viên nào còn nợ 02 môn học sau:

1. Địa lý kinh tế Việt Nam (MMH: 89029)

2. Lịch sử các học thuyết kinh tế (MMH: 8456)

Sinh viên liên hệ đóng tiền tại Phòng tài vụ. Sau đó, SV mang biên lai lên Văn phòng Khoa B201 để lấy tài liệu ôn tập và  để Khoa lập danh sách thi.

Hạn đăng ký: Từ 07h30, ngày 06 tháng 12 năm 2013 đến hết 16h00 ngày 14 tháng 12 năm 2013

Ghi chú: Đây là lần Khoa tổ chức thi cuối cùng cho 02 môn này. SV chú ý!

Trân trọng