Giáo vụ

Giáo vụ

Thông báo thời gian đăng ký thi lại lần 2

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Sau khi thi chính thức lần 1, sinh viên phải theo dõi liên tục bảng điểm điện tử

Nếu sinh viên không đạt lần 1, phải tự đăng ký thi lần 2 trực tiếp trên mạng 

Chú ý

- Hạn chót đăng ký thi lại lần 2: 16h30 ngày 23 tháng 01 năm 2013 (Sau thời gian này, Khoa không giải quyết các trường hợp sai sót xảy ra)

- SV niên khóa 2013 do học theo chương trình tín chỉ nên chỉ thi 1 lần, không tổ chức thi lại lần 2

- SV học lại các môn được tổ chức trong khóa 2013 vẫn đăng ký thi lại lần 2 như bình thường

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Văn phòng Khoa (B201), SĐT: 0613.952923

Trân trọng