Giáo vụ

Giáo vụ

Lịch thi lần 2 dự kiến

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Lịch thi lại lần 2 dự kiến. 

Lưu ý: Lịch mang tính chất dự kiến, chưa có số lượng. Khi có số lượng, lịch thi sẽ thay đổi

Tuy nhiên, khoảng thời gian thi là không đổi!

Sinh viên xem chi tiết tại đây: File đính kèm

Trân trọng