Giáo vụ

Giáo vụ

Khoa TC-NH t/b đến sinh viên chưa đăng ký thi lại môn Nguyên lý kế toán và Tin học ứng dụng ngành TC

Khoa Tài chính - Ngân hàng trân trọng thông báo!

Đối với những sinh viên chưa đăng ký thi lại môn Nguyên lý kế toán và Tin học ứng dụng ngành TC. Khoa đã tạo danh sách cho bạn tham gia thi lại lần 2. Chính vì vậy, các bạn không cần đăng ký trên website: lhu.edu.vn.

Lưu ý: 

- Chỉ áp dụng với 2 môn học trên vì 2 môn này điểm được cập nhật vào ngày 24/01/2014.

- Sinh viên thường xuyên theo dõi lịch thi lần 2