Giáo vụ

Giáo vụ

Thông báo danh sách cải thiện điểm HK1 (2013-2014)

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Danh sách sinh viên đăng ký cải thiện điểm Học kỳ 1 (Năm học 2013-2014)

Sinh viên xem chi tiết tại đây: File đính kèm

Lưu ý: Nếu có sai sót thông tin, thiếu tên trong danh sách, SV liên hệ Cô Quỳnh Anh để sửa chữa thông tin

Hạn chót:15h00 ngày 09/02/2014

Trân trọng.