Giáo vụ

Giáo vụ

Khoa TC-NH thông báo Lịch thi lần 2_Chính thức (HK1-2013-2014)

Khoa Tài chính - Ngân hàng trân trọng thông báo!

Lưu ý: Lịch thi lần 2 của lớp Học lại môn Toeic3 thay đổi từ ngày 14/02 chuyển sang ngày 13/2

Lịch thi lần 2_Chính thức (HK1-2013-2014):  file đính kèm

CHÚC CÁC BẠN THI TỐT!