Giáo vụ

Giáo vụ

Khoa TC-NH t/b đăng ký học lại môn Phân Tích Hoạt Động KD

Khoa Tài chính - Ngân hàng trân trọng thông báo!

Hiện nay, môn Phân tích HĐKD không còn nằm trong Chương trình đào tạo của chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Tuy nhiên, số lượng sinh viên còn nợ môn này vẫn còn khá nhiều.

Hạn chót đóng tiền tại Phòng Tài vụ và Đăng ký học lại là 15h00 ngày 01/03/2014.

Lưu ý: Khi sinh viên đóng tiền ở Phòng Tài Vụ thì đăng ký đóng tiền HL môn Phân Tích HĐKD (60 tiết)