Giáo vụ

Giáo vụ

Khoa TC-NH t/b đến sv có nhu cầu đăng ký học lại môn Toeic 1,2,3,4,5

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo!

Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại môn Toeic 1,2,3,4,5. Vui lòng liên hệ Phòng Tài vụ và VP. Khoa (B201) để đăng ký học lại

Đối với môn Toeic 1,2,3,4: hết hạn đăng ký 01/03/2014

Đối với môn Toeic 5: hết hạn đăng ký 08/03/2014