Giáo vụ

Giáo vụ

Khoa TC-NH t/b đến Sinh viên khóa 2013 có nhu cầu đăng ký học lại môn Toán C1

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo!

Sinh viên khóa 2013 có nhu cầu đăng ký học lại môn Toán C1. Vui lòng liên hệ Phòng Tài vụ và VP. Khoa (B201) để đăng ký học lại

Thới gian đăng ký : từ ngày 24/02  đến 15/03/14

Lưu ý: Sau thời gian này, Khoa không giải quyết bất kỳ trường hợp nào!