Giáo vụ

Giáo vụ

Khoa TC-NH t/b đăng ký học lại một số môn bổ sung

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trả nợ môn trong Học kỳ 2_ Năm học 2013-204. Nay Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo mở lớp học lại một số môn cụ thể như sau:

- Tin học ứng dụng ngành tài chính

- Tài chính doanh nghiệp 1

- Quy hoạch tuyến tính

- Kế toán quản trị

- Kế toán ngân hàng

Sinh viên vui lòng đóng tiền học lại tại Phòng Tài vụ và đăng ký tại VP Khoa

Hạn đăng ký:  15h00, ngày 15/03/2014

Sau hạn đăng ký này, Khoa TCNH sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào khác.

Khoa TCNH sẽ tiếp tục thông báo về môn học này

Lưu ý: Trong quá trình tập hợp đơn đăng ký, nếu số lượng sinh viên không đủ để mở lớp thì Khoa sẽ thông báo sau.

Trân trọng thông báo.