Giáo vụ

Giáo vụ

DSSV học lại cập nhật ngày 27 tháng 03 năm 2014

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Khoa đã cập nhật danh sách SV đăng ký học lại học kỳ 2 (2013 - 2014)

SV kiểm tra danh sách: MSSV, Họ và tên, Môn. 

Nếu thiếu hay sai sót thông tin, SV phải liên hệ gấp về Khoa để chỉnh sửa

Hạn chót chỉnh sửa16h00 ngày thứ 06, ngày 21 tháng 03 năm 2014

Sinh viên chỉ chuyển lớp 1 lần duy nhất 

SV khi phản hồi phải mang theo Phiếu ĐKHL và biên lai đóng tiền

SV học lại các môn Toeic, nếu thiếu tên hay đổi lịch liên hệ thêm Khoa Anh văn đại cương (Cơ sở 1) để bổ sung danh sách

SV tra cứu tên mình dùng lệnh: Ctrl + F ---> Nhập MSSV

Danh sách chi tiết: file đính kèm