Giáo vụ

Giáo vụ

Lịch thi giữa kỳ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Sinh viên đã có lịch thi giữa kỳ dành cho môn Tư tưởng Hồ Chí Minh/Data/News/192/files/lich_thi_giua_ky_hk2_2013_2014_56anf.xlsx

Sinh viên xem kỹ lịch thi và đi đúng giờ trong lịch

Lịch thi chi tiết: File đính kèm

Trân trọng