Giáo vụ

Giáo vụ

Lịch học lại các môn học (tt)

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Sinh viên đã có lịch học lại các môn sau:

1. Tin học ứng dụng tài chính: Thầy Đoàn Việt Hùng, Tuần bắt đầu tuần 08, chiều thứ 7

2. Tài chính doanh nghiệp 1

- Lớp 1: Thầy Trần Văn Quyền, tuần bắt đầu tuần 08, chiều thứ 05

- Lớp 2: Thầy Nguyễn Cao Quang Nhật, tuần bắt đầu tuần 08, chiều thứ 05

3. Kế toán ngân hàng: Thầy Nguyễn Ngọc Bảo Quốc, tuần bắt đầu tuần 08, chiều thứ 05

Sinh viên xem lịch theo 02 cách sau:

Cách 1: Dùng MSSV. Sinh viên vào Lịch dạy ---> Lịch sinh viên----> nhập MSSV ----> Xem lịch

Cách 2: Dùng tên giảng viên. Sinh viên vào Lịch dạy ---> Lịch giáo viên ----> Xem lịch

Chú ý: Sinh viên nào có tên trong danh sách học lại sẽ hiện lịch học qua cách 1, nếu SV sử dụng cách 1 mà không thấy lịch hiển thị thì có thể chưa có tên trong danh sách hay có mà bị ẩn. Trường hợp này, SV phải liên hệ Văn phòng Khoa để biết chắc danh sách của mình

Trân trọng