Giáo vụ

Giáo vụ

DSSV học lại Toán C1 (Khóa 2013)

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Sinh viên khóa 2013 đăng ký học lại toán C1 (Đã có lịch học) 

Sinh viên kiểm tra danh sách. Nếu có sai sót thì liên hệ Văn phòng Khoa, gặp Cô Quỳnh Anh bổ sung tên

Danh sách đính kèm: File đính kèm

Trân trọng