Giáo vụ

Giáo vụ

Thông báo lịch thi sớm chính thức HK2(2013-2014)

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Lịch thi sớm chính thức cho học kỳ 2 (Năm học 2013- 2014)

Sinh viên xem kỹ lịch thi và đi thi đúng giờ

Đặc biệt, Sinh viên học lại kế toán quản trị, ghép với 13KT501 đã có lịch thi lần này

Sinh viên xem tại đây: File đính kèm

Trân trọng