Giáo vụ

Giáo vụ

Lịch thi lần 2 dự kiến (Năm học 2013-2014)

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Lịch thi lần 2, năm học 2013 - 2014 sẽ bắt đầu từ ngày 18/08/2014

Sinh viên xem chi tiết tại đây: File đính kèm

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Văn phòng Khoa Tài chính - Ngân hàng , Phòng: B201, Cơ sở 01.

Trân trọng