Giáo vụ

Giáo vụ

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo Thời gian đăng ký thi lại Lần 2_HK2 (2014-2015)

Khoa Tài chính - Ngân hàng trân trọng thông báo!

Kỳ thi lại Lần 2 của Học kỳ 2_Năm học 2013-2014 sẽ diễn ra từ ngày 18/08 - 22/08/14

Sinh viên đăng ký thi lại Lần 2 trên website: www.mark.lhu.edu.vn sẽ kết thúc vào lúc 16h00 ngày 25 tháng 7 năm 2014

Sau khoảng thời gian này hệ thống xem điểm sẽ tự động khóa chức năng đăng ký thi lại. Chính vì vậy, sinh viên không đăng ký sẽ không có tên trong danh sách thi.

Lưu ý: Đối với sinh viên Khóa 2013 không có thi lại Lần 2