Giáo vụ

Giáo vụ

Thông báo về tình hình chuẩn bị thi lần 2

Khoa Tài chính - Kế toán thông báo

Sau khi kết thúc đợt thi lần 1, học kỳ 2, NH 2013- 2014, đa phần các bảng điểm đã lên hệ thống

Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi lại lần 2, SV hỗ trợ Bộ phận Giáo vụ thông qua việc phản hồi về Khoa một trong các trường hợp sau:

1. Bảng điểm môn nào chưa scan lên điểm ở bất kỳ cột điểm nào.

2. SV không đăng ký thi lại lần 2 được.

3. Điểm bị sai.

SV phản hồi trực tiếp về Văn phòng Khoa TCKT (PB201) hoặc Cô Quỳnh Anh (SĐT: 0982.515.119) trước ngày 25 tháng 7 năm 2014.

Khi liên hệ về Khoa, SV ghi rõ thông tin: MSSV, Lớp, Môn học, Nhóm

Trân trọng