Giáo vụ

Giáo vụ

Danh sách cải thiện điểm HK2 (NH 2013 - 2014)

Khoa Tài chính - Kế toán thông báo

Khoa đã tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký thi cải thiện điểm cho các môn trong HK2 (2013 - 2014)

Sinh viên  ngành Tài chính - ngân hàng vào xem danh sách dự kiến (Chưa có lớp thi)

Sinh viên nào thiếu tên, sai sót thông tin liên hệ về Văn phòng Khoa (B201) hay Cô Quỳnh Anh (0982.515.119)

Hạn chót liên hệ: 16h00 ngày 26 tháng 07 năm 2014

Danh sách dự kiến: File đính kèm

Trân trọng