Giáo vụ

Giáo vụ

Khoa TC-KT thông báo Xếp lớp học lại

Khoa Tài chính - Kế toán trân trọng thông báo! 
Hiện tại Lịch học các môn do sinh viên đăng ký trả nợ trong HK1 (2014-2015) đã có lịch học. Sinh viên vui lòng đăng nhập vào Lịch sinh viên để xem lịch học cụ thể. 
Hạn chót nhận phản hồi thông tin về xếp lớp Học lại: 16h00 ngày 24 tháng 09 năm 2014 
Lưu ý: môn Nghiệp vụ NHTM chưa có lịch học , môn Tin học quản lý sinh viên xem lịch giảng của Thầy Phạm Công Xuyên (vì hệ thống đang lỗi nên Lịch sinh viên chưa hiển thị lịch học môn này được)
Trân trọng cảm ơn.