Tin tức

Chi bộ 8 tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên

Được sự đồng ý của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Đảng ủy trường; ngày 29/5/2021, tại văn phòng Đảng ủy, Cơ sở 3; Chi bộ 8 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Xuân Chánh vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Thị Xuân Chánh được kết nạp là đoàn viên có thành tích học tập tốt, luôn hoàn thành các nội dung công tác được BCH Đoàn – Hội Sinh viên khoa giao, tạo nhiều sân chơi bổ ích cho sinh viên trong khoa. Bản thân tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội cấp trường, khoa. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường đạt nhiều giải thưởng cao.

 

Đảng ủy

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,613,148       1/225