Giới thiệu

Đảng bộ  »  Giới thiệu

Đảng bộ trường trên con đường hình thành và phát triển

Kỷ yếu Đảng bộ trường

Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập năm 1997. Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của nhà trường luôn có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đảng ủy trường hoạt động theo Quy định số 163-QĐ/TW với chức năng “là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác hoạt động của đảng viên sinh viên, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên sinh viên và nghiêm chỉnh  xây dựng Chi bộ, Đảng bộ là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

H1: Đ/c Lâm Hiếu Trung và Đ/c Nguyễn Trùng phương châm lửa trại 26/3/2007

Chi bộ đảng Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập theo quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 12/9/2000 của Đảng ủy khối Dân chính đảng tỉnh Đồng Nai. Đồng chí Lâm Hiếu Trung (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên ban sáng lập trường, Ủy viên Hội đồng quản trị trường khóa I, II) được phân công là Bí thư lâm thời.

Thời gian đầu khi thành lập, Chi bộ trường Đại học Lạc Hồng chỉ có 06 đảng viên, trong đó 04 đảng viên là cán bộ trường và 02 đảng viên là sinh viên. 06 đảng viên này đều từ các đơn vị và địa phương khác chuyển về. Hoạt động của Chi bộ lúc ấy gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn lớn nhất là trong Ban Giám hiệu có 03 đảng viên nhưng sinh hoạt Đảng ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy không có đồng chí nào tham gia Cấp ủy trường. Có thể nói đây là giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn, nhưng tập thể chi bộ đã quyết tâm phấn đấu để xây dựng tổ chức Đảng của trường, làm nền tảng cho sự phát triển của trường sau này.

H2: Đ/c Đỗ Hữu Tài (chủ tịch HĐQT) tặng hoa cho Đ/c Nguyễn Trùng Phương (Bí thư Đảng ủy) trong lễ Trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho Đ/c Nguyễn Trùng Phương

Chi bộ đã thống nhất cao về quan điểm, đã thấy rõ lực lượng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn viên Công đoàn là đối tượng phải được quan tâm bồi dưỡng để đưa vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm của Đảng đối với lực lượng nòng cốt quan trọng này, đó cũng là một mục tiêu của công tác xây dựng Đảng.

H3: Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015

Thời khắc đáng nhớ nhất là thời khắc Chi bộ làm lễ kết nạp Đảng lần đầu tiên cho 08 Đoàn viên ưu tú (12/10/2001), đánh dấu một bước phát triển mạnh của chi bộ Lạc Hồng.

Danh sách 08 Đoàn viên ưu tú được kết nạp đầu tiên tại Chi bộ Đảng trường Đại học Lạc Hồng:

 1. Huỳnh Cao Tuấn
 2. Đào Thanh Mai
 3. Trần Thị Thiên Thanh
 4. Phạm Minh Vương
 5. Nguyễn Thị Thùy Duyên
 6. Tưởng Xuân Thảo
 7. Lê Cao Như Quỳnh
 8. Lê Thị Ngọc Hương

Thời gian khó khăn nhất rồi cũng trôi qua, năm 2005 tổ chức Đảng được nâng cấp từ Chi bộ cơ sở lên Đảng bộ cơ sở. Ngày 19/4/2005 Đảng bộ khối Dân chính Đảng có quyết định số 257–QĐ/ĐUK giải thể chi bộ trường và thành lập Đảng bộ trường với Ban chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí. Trong cơ cấu Ban Chấp hành có thành phần Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, là điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng của nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo trên các mặt hoạt động theo hướng dẫn của Đảng cấp trên.

H4: Nhận bằng khen của Đảng ủy khối Dân chính Đảng

Từ khi thành  lập tổ chức Đảng ở Nhà trường đến nay, Chi bộ, Đảng bộ đã kết nạp được hơn 150 đảng viên và bồi dưỡng hơn 500 đoàn viên trung kiên cho Đảng. Công tác phát triển đảng viên của Chi bộ, Đảng bộ trường đã đào tạo nhiều cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên cho trường và các công ty, xí nghiệp, địa phương ….

H5: Đại hội đảng viên chi bộ 2, nhiệm kỳ 2010 – 2012

H6: Đại hội đảng viên chi bộ 3, nhiệm kỳ 2010 – 2012

H7: Đại hội đảng viên chi bộ 5, nhiệm kỳ 2010 – 2012

H8: Đại hội đảng viên chi bộ 7, nhiệm kỳ 2010 – 2012

Hiện nay, Đảng bộ trường Đại học Lạc Hồng có 105 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc, số đảng viên được phân bổ sinh hoạt, công tác ở tất cả các khoa, phòng ban, trung tâm của nhà trường. Số Cấp ủy viên của Ban Chấp hành Đảng bộ trường đại đa số là được kết nạp ở tại Đảng bộ trường và tuổi đời trẻ.

Danh sách 10 chi bộ hiện nay trường Lạc Hồng

 1. Chi bộ 1: Hội đồng Quản trị, VP Hiệu trưởng, phòng Hành chính tổ chức, phòng Quản trị thiết bị và phòng Tài vụ.
 2. Chi bộ 2: Phòng Đào tạo, Ban khảo thí, trung tâm Chuyển giao công nghệ.
 3. Chi bộ 3: VP Đoàn thanh niên-Hội sinh viên, phòng Công tác sinh viên và phòng Sau đại học-Kiểm định chất lượng.
 4. Chi bộ 4: Khoa Công nghệ thông tin và khoa Kỹ thuật công trình.
 5. Chi bộ 5: Khoa Cơ điện và khoa Điện tử
 6. Chi bộ 6: Khoa Ngoại ngữ, khoa Đông phương và Khu nội trú.
 7. Chi bộ 7: Khoa Kế toán kiểm toán và khoa Tài chính ngân hàng.
 8. Chi bộ 8: Khoa Quản trị kinh tế quốc tế
 9. Chi bộ 9: Khoa sinh học môi trường và khoa hóa thực phẩm
 10. Chi bộ 10: Trung tâm Thông tin tư liệu, trung tâm Quan hệ quốc tế, trung tâm Hỗ trợ việc làm và trung tâm Ngoại ngữ tin học.

Ban Chấp hành Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2010 – 2015 có 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Trùng Phương (nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Trưởng ban sáng lập trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường khóa I, II) được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

NGƯT.TS Đỗ Hữu Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Lạc Hồng, Hiệu trưởng Nhà trường (nguyên là phó Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Phó ban sáng lập trường, phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trường khóa I, II) được bầu làm phó Bí thư Đảng ủy.

Đảng bộ trực tiếp lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Công đoàn và Hội cựu chiến binh nhà trường. Các tổ chức Đoàn thể trên không ngừng phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng.

Hoạt động của Đảng bộ nhà trường luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu bằng quy chế hoạt động của Đảng ủy; quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu.

Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ 5

Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ 7

Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ 9

Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ 10

Đảng bộ trường Lạc Hồng đã, đang và sẽ luôn xứng đáng với vai trò “hạt nhân chính trị” trong nhà trường. Chi bộ, Đảng bộ nhà trường từ khi được thành lập (năm 2000) đến nay luôn đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Danh sách Chi bộ lâm thời được thành lập năm 2000:

(Quyết định số 09QĐ/ĐU ngày 12/9/2000 của ĐUK DCĐ tỉnh Đồng Nai)

Stt Họ và Tên Chức vụ
1. Lâm Hiếu Trung Bí thư lâm thời
2. Nguyễn Tấn Đắc Đảng viên
3. Vũ Văn Tăng Đảng viên
4. Nguyễn Xuân Dũng Đảng viên
5. Nguyễn Văn Lâm Đảng viên
6. Trần Hành Đảng viên

 

Danh sách Cấp uỷ Chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2001 – 2003:

Stt Họ và tên Chức vụ
1. Lâm Hiếu Trung Bí thư
2. Trần Hành  Phó Bí thư
3. Vũ Văn Tăng Chi ủy viên

 

Danh sách Cấp ủy Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2003 – 2005:

(Quyết định số 108–QĐ/ĐU ngày 04/7/2003 của ĐUK DCĐ tỉnh Đồng Nai)

Stt Họ và tên Chức vụ
1. Lâm Hiếu Trung Bí thư
2. Trần Hành  Phó Bí thư
3. Huỳnh Cao Tuấn Chi ủy viên

 

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời, được thành lập năm 2005:

(QĐ số 257–QĐ/ĐUK ngày 19/4/2005 giải thể chi bộ trường và thành lập Đảng bộ trường lâm thời với Ban chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí)

Stt Họ và tên Chức vụ
1. Lâm Hiếu Trung Bí thư
2. Trần Hành Phó Bí thư
3. Huỳnh Cao Tuấn UV.Ban Thường vụ
4. Nguyễn Trùng Phương UV.BCH
5. Bùi Văn Trường UV.BCH
6. Nguyễn Hồ Xuân Hương UV.BCH
7. Nguyễn Văn Nhơn UV.BCH
8. Trần Văn Thành UV.BCH
9. Nguyễn Thị  Khang UV.BCH

(Ngày 25/7/2005 Đảng ủy khối có Quyết định số 267-QĐ/ĐUK V/v nhất trí cho đồng chí Bùi Văn Trường rút khỏi Đảng bộ trường)

 

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2005 – 2010:

(Quyết định số 34–QĐ/ĐUK ngày 18/7/2006 của ĐUK DCĐ tỉnh Đồng Nai- căn cứ theo đại hội Đảng bộ & kết quả phiên họp thứ nhất của BCH Đảng ủy ngày 01/7/2006)

Stt Họ và tên Chức vụ
1. Lâm Hiếu Trung Bí thư
2. Nguyễn Trùng Phương Phó Bí thư
3. Nguyễn Hồ Xuân Hương UV.Ban Thường vụ
4. Đào Thanh Mai UV.BCH
5. Nguyễn Thị Khang UV.BCH
6. Trần Thị Thiên Thanh UV.BCH
7. Trần Văn Thành UV.BCH
8. Nguyễn Văn Nhơn UV.BCH
9. Trần Trọng Phòng UV.BCH

 

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2005 – 2010 (kiện toàn & tăng số lượng Đảng ủy viên năm 2009):

(Quyết định số 217–QĐ/ĐU ngày 09/4/2009 của ĐUK DCĐ tỉnh Đồng Nai)

Stt Họ và tên Chức vụ
1. Nguyễn Trùng Phương Bí thư
2. Đỗ Hữu Tài Phó Bí thư
3. Nguyễn Hồ Xuân Hương UV.Ban Thường vụ
4. Đào Thanh Mai  UV.BCH
5. Nguyễn Thị Khang UV.BCH
6. Trần Thị Thiên Thanh UV.BCH
7. Nguyễn Văn Nhơn UV.BCH
8. Trần Trọng Phòng UV.BCH
9. Trần Hành UV.BCH
10. Nguyễn Vũ Quỳnh UV.BCH
11. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long UV.BCH

 

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015:

(Quyết định số 471-QĐ/ĐUK ngày 10/6/2010 của ĐUK DCĐ tỉnh Đồng Nai - căn cứ theo đại hội Đảng bộ & kết quả phiên họp thứ nhất của BCH Đảng ủy ngày 27/5/2010)

Stt Họ và tên Chức vụ
1. Nguyễn Trùng Phương Bí thư
2. Đỗ Hữu Tài Phó Bí thư
3. Lê Sơn Quang UV.Ban Thường vụ
4. Đào Thanh Mai UV. BCH
5. Trần Thị Thiên Thanh UV. BCH
6. Nguyễn Hồ Xuân Hương UV. BCH
7. Nguyễn Vũ Quỳnh UV. BCH
8. Nguyễn Thị Khang UV. BCH
9. Trần Thị Yến Phương UV. BCH
10. Trần Trọng Phòng UV. BCH
11. Lê Thị Thu Hương UV. BCH

 

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 (kiện toàn năm 2012):

(Quyết định số 163-QĐ/ĐUK ngày 02/7/2012 của ĐUK DCĐ tỉnh Đồng Nai)

Stt Họ và tên Chức vụ Hình ảnh
1. Nguyễn Trùng Phương Bí thư
2. Đỗ Hữu Tài Phó Bí thư
3. Lê Sơn Quang UV.Ban Thường vụ
4. Đào Thanh Mai UV. BCH
5. Trần Thị Thiên Thanh UV. BCH
6. Nguyễn Hồ Xuân Hương UV. BCH
7. Võ Hồng Bảo Châu UV. BCH
8. Nguyễn Thị  Thu Lan UV. BCH
9. Trịnh Thị Huế UV. BCH
10. Trần Ngọc Thủy UV. BCH

11. Lê Thị Thu Hương UV. BCH