Đào tạo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Đào tạo

Chuẩn đầu ra

1. Chuẩn đầu ra sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng.

- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học (Quyết định số 106A, ngày 01/3/2012). Thông tin chi tiết, sinh viên xem trong file đính kèm: Download

- Quyết định số 216 (ngày 25/3/2013) bổ sung Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học theo Quyết định Số 106A: Download

- Kỹ năng mềm: Hoàn thành các môn học kỹ năng mềm có trong chương trình đào tạo ứng với từng khoá/ngành (Quyết định số 42, ngày 14/01/2014. Áp dụng đối với sinh viên khoá 2013 trở đi)

- Chuẩn đầu ra Tin học đối với sinh viên Công nghệ thông tin

Đạt kỳ thi sát hạch kiến thức theo chuyên ngành trong chương trình đào tạo của một trong các chứng chỉ quốc tế sau đây:

 • Chứng chỉ MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) về Windows applications hoặc Web applications

 • Chứng chỉ MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) về Web Apps hoặc Windows Store Apps

 • Chứng chỉ SW (Kỹ sư Thiết kế và Phát triển phần mềm theo chuẩn Nhật Bản)

 • Chứng chỉ Oracle Java : OCP-Java SE5/6 (exam 1Z0-851, 1Z0-853) hoặc OCP-Java SE7 (mã exam 1Z0-803, 1Z0-804), hoặc Oracle Java: OCP-Java ME 1 MAD

 • Chứng chỉ MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator)

 • Chứng chỉ MCITP về Database (Database Administrator; Database Developer; Business intelligence Developer)

 • Chứng chỉ MCSA (SQL Server)

 • Chứng chỉ OCA (Oracle Certified Associate) về Database hoặc PL/SQL

 • Chứng chỉ CCNA (Cisco Certified Networking Associate) hoặc các chứng chỉ CCNA Exploration của các học viện mạng CISCO

 • Chứng chỉ MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer)

 • Chứng chỉ CCNA Security, CCNA Voice, CCNA Wireless

​(Đối với những sinh viên có một trong các chứng chỉ quốc tế nêu trên thì không phải thi sát hạch)

 • ​Nội dung và hình thức thi sát hạch sẽ được Nhà trường công bố theo từng khóa học dựa trên đề nghị của Khoa Công nghệ thông tin (Chi tiết nội dung thi sát hạch theo từng khóa, xem mục số 2)

2. Nội dung thi sát hạch 

NỘI DUNG

Thi sát hạch đối với sinh viên Khoa Công nghệ thông tin

A. Đối tượng dự thi:

Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin tham gia kỳ thi sát hạch được tổ chức từ năm 2016 trở về sau.

B. Nội dung thi

Điều 1: Nội dung thi sát hạch nhằm kiểm tra kiến thức tin học văn phòng về ba phần sau: Mirosoft Word, Mirosoft Excel và Microsoft PowerPoint.

Điều 2: Nội dung thi phần Microsoft Word

Nội dung thi tập trung vào các ý sau:

 • Biên tập tài liệu (hiệu chỉnh văn bản, tìm và thay thế văn bản).

 • Định dạng văn bản (định dạng ký tự, đoạn văn, chỉ mục; sử dụng Tab…và quản lý định dạng).

 • Chèn và tùy biến ký tự đặc biệt, đối tượng đồ họa.

 • Thiết lập bảng biểu trong Word

 • Định dạng trang tài liệu (viền trang, tiêu đề đầu trang, cuối trang…)

 • Kiểm duyệt tài liệu (AutoCorrect, comment…)

 • Thiết lập bảo mật cho tài liệu (cập nhật thuộc tính cho tài liệu, loại bỏ thông tin cá nhân, chữ ký điện tử, thiết lập mật khẩu và hạn chế truy xuất tài liệu)

Điều 3: Nội dung thi phần Microsoft Excel

Nội dung thi tập trung vào các ý sau:

 • Thao tác và tùy chỉnh giao diện

 • Nhập liệu và thao tác văn bản

 • Thực hiện tính toán trong Excel (thiết lập công thức, sử dụng hàm, tính toán trên nhiều trang tính, phân tích dữ liệu với các hàm logic và tìm kiếm)

 • Chỉnh sửa trang tính (chỉnh sửa nội dung trong trang tính, chỉnh sửa dòng cột trong trang)

 • Thiết lập định dạng trang tính (thiết lập font, dạng số, áp dụng style, sắp xếp dữ liệu, thiết lập trang in…)

 • Biểu diễn dữ liệu dạng biểu đồ

 • Sử dụng đối tượng đồ họa

 • Quản lý trang tính

 • Pivot table

Điều 4: Nội dung thi phần Microsoft PowerPoint

 • Nội dung thi tập trung vào các ý sau:

 • Làm việc với slide (thêm, xóa slide)

 • Làm việc với văn bản trong slide (nhập văn bản, ô văn bản, hiệu chỉnh văn bản, tìm và thay thế văn bản…)

 • Định dạng slide (áp dụng theme, hình nền, giao diện placeholder…)

 • Giao diện trình chiếu (thêm/sửa/xóa hình ảnh, cliptArt, biểu đồ, hiệu ứng slide…)

 • Làm việc với bảng trong slide

 • Làm việc với hoạt cảnh, âm thanh, video trong slide

 • Hoàn thiện bản trình chiếu (tùy chỉnh bản trình chiếu với các đối tượng người nghe khác nhau; chuẩn biên bản trình chiếu khi làm việc từ xa; lưu bản trình chiếu thành định dạng video)

Điều 5: Hình thức thi

Sinh viên làm bài trên máy tính trong vòng 90 phút, thực hiện giải quyết các yêu cầu được đặt ra trong Microsoft Word (10 câu), Microsoft Excel (10 câu) và Microsoft PowerPoint (10 câu).

Điều 6: Tiêu chuẩn đánh gia

Sinh viên được coi là đạt kỳ thi sát hạch tin học nếu không có phần thi nào dưới năm (5) điểm.

Sinh viên được coi là không đạt kỳ thi sát hạch tin học nếu có một phần thi bất kỳ dưới năm (5) điểm./.