• Nếu chúng ta là những người quan tâm theo dõi lộ trình phát triển của Đại học Lạc Hồng và nếu bạn đã và đang là sinh viên của Đại học Lạc Hồng thì chúng ta sẽ rất tự hào lẫn vững tin về những điều mà Đại học Lạc Hồng đã gặt hái được trong gần 20 năm qua. Đặc biệt là trong năm học 2015 – 2016 vừa
  • Khởi động năm học mới 2016 - 2017, Đại học Lạc Hồng đã xét tặng hơn 2.000 suất học bổng cho tân sinh viên và sinh viên xuất sắc năm học vừa qua. Chỉ riêng năm nay, chương trình này có tổng giá trị gần 3 tỷ đồng để phục vụ hoạt động của Quỹ Học bổng “Tiếp bước Tân sinh viên” và Qũy Khuyến học
  • Hưởng ứng năm quốc gia khởi nghiệp 2016, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động khích lệ, nhân rộng tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Ðể tinh thần khởi nghiệp thực sự lan tỏa, tác động tích cực vào nhận thức và hành động của giới trẻ đòi hỏi có sự chung tay của toàn xã
  • Có thể nói rằng, cùng với tiếng Anh, giờ đây tiếng Nhật được xem là ngôn ngữ quốc tế. Hơn nữa, trước sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nền kinh tế, văn hóa và khoa học – kỹ thuật Nhật Bản đối với khu vực và thế giới, tiếng Nhật hiện đang là ngôn ngữ được ưa chuộng nhất tại Châu Á Đội ngũ giảng viên có
  • Gần đây, nhóm các nhà khoa học của Đại học Lạc Hồng gồm: Tiến sĩ Nguyễn Văn Tân (lĩnh vực kinh tế); Tiến sĩ Lê Phương Trường và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn (lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử); và Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long (lĩnh vực kỹ thuật hóa học, môi