Tin tức

Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm

Tác giả: Đỗ Văn Đệ
Nhà xuất bản: Xây dựng
Số trang: 188 tr.
Cuốn sách này tập trung trình bày những nét chính về sơ sở lý thuyết, hướng dẫn sử dụng, các bước giải một số bài toán điển hình trong công trình xây dựng bằng phàn mềm Plaxis 3D Foundation. Cụ thể là các bài toán sau: xá định khả năng chịu tải của con khoan nhồi, tính lún móng công trình, gia cố nền bằng cọc cát, tính móng đơn trên nền cọc, tính móng băng giao thoa trên nền đất, tính móng bè, kết cấu hố đào, kết cấu ống thép đường kính lớn, bến cảng sử dụng kết cấu tường cừ thép.