Thực tập TN & Việc làm

Khoa Đông phương  »  Thực tập TN & Việc làm

đăng ký thực tập lại - đợt tháng 07/2016

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

 KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Biên Hòa, ngày 05 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký thực tập lại - đợt tháng 07/2016)

Để hoàn thành thủ tục theo qui định của Nhà trường, nay Khoa Đông phương học thông báo:

  Tất cả sinh viên các khóa cũ học lại (từ khóa 2011 trở về trước) liên hệ ngay với Bộ phận Phụ trách Thực tập của Khoa tại Văn phòng Khoa để đăng ký thực tập lại. Hạn chót là ngày 20/6/2016. Quá thời hạn nêu trên, Khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp với cô Trang vào chiều thứ Ba và chiều thứ Năm hàng tuần tại Văn phòng Khoa.

(ĐTDĐ: 0903.008.968      Email: kieutrangle6899@gmail.com)

Lãnh đạo Khoa                                                                     Phụ trách Thực tập

    (đã ký)                                                                                   (đã ký)

      ThS. Nguyễn Hữu Nghị                                                               Lê Thị Kiều Trang