Học bổng

Học bổng

Xin học bổng ở đâu?

Giáo dục Đài Loan được đánh giá là một nền giáo dục chất lượng cao ở Châu Á. Môi trường học tập ở Đài Loan thân thiện, chất lượng tốt, chi phí thấp, nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu...phù hợp với du học sinh Việt Nam. Về kinh tế: Đài Loan có nền công nghiêp khá hiện đại, người dân có mức sống và thu nhập cao, Đài Loan có mức thu nhập bình quân 14.000 USD/năm, xếp vào hàng thứ 25 trên thế giới.

Để tiện quản lý hành chính, Đài Loan chia toàn lãnh thổ đảo thành ba khu hành chính: gồm Đài Bắc, Đài Trung và Đài Nam. Đài Bắc là khu vực phát triển nhất và tập trung nhiều khu công nghiệp ở đó. Đài Bắc còn có một ngành điện ảnh phát triển. Đài Trung cũng có khu công nghiệp nhưng ít hơn ở Đài Bắc. Đài Nam chủ yếu là vùng nông nghiệp.

Sinh hoạt phí cũng vì thế mà tăng dần từ Đài Nam ra Đài Bắc. Nếu ở Đài Nam giá cả gấp khoảng 1.5 lần giá cả ở Việt Nam thì ở Đài Trung khoảng 2 lần và Đài Bắc khoảng 3 lần.

Đảo Đài Loan người đông đất ít. Dân số Đài Loan hiện nay là 23 triệu người, trung bình mỗi một kilômét vuông có 640 người. Dân số Đài Loan rải rác không đồng đều ở các khu vực. Vùng núi có diện tích chiếm 1/3 tổng diện tích Đài Loan, có độ cao so với mặt biển trên 1000 mét, nhưng trung bình mỗi một kilômét vuông chỉ có hơn 20 người. Còn ở thành thị, mỗi một kilômét vuông có hơn 4800 người, nhất là ở thành phố Đài Bắc, Cao Hùng, Đài Trung, Cơ Long, Tân Trúc, Gia Nghĩa, Đài Nam, dân số càng đông. Diện tích của 7 thành phố nói trên chỉ chiếm 2,9% tổng diện tích cả tỉnh, nhưng dân số chiếm 31% tổng dân số Đài Loan.

Các trường Đại học:

 

Tên trường

Vùng

Website trường

1. National Central University

Taoyuan

http://www.ncu.edu.tw

2. National Taiwan University of Arts

Taipei

http://www.ntua.edu.tw

3.National Taiwan Uiversity

Taipei

http://www.ntu.edu.tw

4.National Taiwan Normal University

Taipei

http://www.ntnu.edu.tw

5.National Chengchi University

Taipei

http://www.nccu.edu.tw

6.National Chung Hsing University

Taichung

http://www.nchu.edu.tw

7.National Taipei University of the Arts

Taipei

http://www.tnua.edu.tw

8.National Cheng Kung University

Tainan

http://www.ncku.edu.tw

9.National Dong Hwa University

Hualien

http://www.ndhu.edu.tw

10.National Pingtung University of Science and Technolog

Pingtung

http://www.npust.edu.tw

11.National Sun Yat-Sen University

Kaohsiung

http://www.nsysu.edu.tw

12.National Kaohsiung University of Applied Sciences

Kaohsiung

http://www.kuas.edu.tw

13.National Taipei University of Technology

Taipei

http://www.ntut.edu.tw/

14.National Taipei University

Taipei

http://www.ntpu.edu.tw

15.National Kaohsiung First University of Science & Technology

Kaohsiung

http://www.nkfust.edu.tw/

16.National University of Kaohsiung

Kaohsiung

http://www.nuk.edu.tw/

17.National Chi Nan University

Nantou

http://www.ncnu.edu.tw

18.National Taiwan University of Science and Technology

Taipei

http://www.ntust.edu.tw/

19.National Changhua University of Education

Changhua

http://www.ncue.edu.tw/

20.National Chiayi University

Chiayi

http://www.ncyu.edu.tw

21.National Chung Cheng  University

Chiayi

http://www.ccu.edu.tw/

22.National Tsinghua University

Hsinchu

http://www.nthu.edu.tw/

23.National Chiao Tung University

Hsinchu

http://www.nctu.edu.tw/

24.National Taiwan Ocean University

Keelung

http://learn.ntou.edu.tw

25.National Kaohsiung Normal University

Kaohsiung

http://www.nknu.edu.tw/

26.National Yang-Ming University

Taipei

http://www.ym.edu.tw

27.Central Police University 

Taoyuan

http://163.25.6.227

28.Yuan-Ze University

Taoyuan

http://www.yzu.edu.tw/

29.Chung Yuan Christian University

Taoyuan

http://www.cycu.edu.tw

30.Tunghai University

Taichung

http://www.thu.edu.tw/

31.Chaoyang University of Technology

Taichung

http://www.cyut.edu.tw

32.Feng Chia University

Taichung

http://www.fcu.edu.tw

33.Huafan University 

Taipei

http://www.hfu.edu.tw

34.Shih Hsin University

Taipei

http://www.shu.edu.tw

35.Tatung University

Taipei

http://www.ttu.edu.tw

36.Chung-Hua University

Hsinchu

http://www.chu.edu.tw

37.Chinese Culture University

Taipei

http://www.pccu.edu.tw  

38.Tamkang University

Taipei

http://www.tku.edu.tw

39.Soochow University

Taipei

http://www.scu.edu.tw

40.Ming Chuan University 

Taipei

http://www.mcu.edu.tw

41.Fu Jen Catholic Univ

Taipei

http://www.fju.edu.tw

42.Aletheia University 

Taipei

http://www.au.edu.tw

43.Shih Chien University

Taipei

http://www.scc.edu.tw  

44.Providence University

Taichung

http://www.pu.edu.tw

45.I-SHOU University

Kaohsing

http://www.isu.edu.tw

46.Chang Cung University

 

http://www.cgu.edu.tw

47.Shu-Te University

Kaohsing

http://www.stu.edu.tw

48.Kaohsiung Medical University

Kaohsing

http://www.kmu.edu.tw

49.Southern Taiwan University of Technology

Tainan

http://www.stut.edu.tw

50.Chung Shan Medical University

Taichung

http://www.csmu.edu.tw

51.Chang Jung Christian Unoversity

Tainan

http://www.cju.edu.tw

52.Lunghwa University of Science and Technology

Taoyuan

http://www.lhu.edu.tw

53.National Yunlin University of Science and Technology

Yunlin

http://www.yuntech.edu.tw

54.Minghsin University of Science & Technology

Hsinchu

http://www.mhit.edu.tw

 

Các Học Viện:

 

1. National College of Physical Education and Sports 

Taoyuan

http://www.ncpes.edu.tw

2.National Pingtung Teachers College

Pingtung

http://www.npttc.edu.tw

3. Taipei Municipal Teachers College

Taipei

http://www.tmtc.edu.tw

4.Yu-da Institute of Business Technology

Miaoli

http://www.ydu.edu.tw

5.Tainan woman's College of Arts & Technology

Tainan

http://www.twcat.edu.tw

6.Fortune Institute of Technology

Kaohsiung

http://www.fjtc.edu.tw

7.Tung-Fang Institute of Technology

Kaohsiung

http://tf.edu.tw

8.Ling Tung College

Taichung

http://ltc.edu.tw

9.Wenzao Ursuline College of Languages

Kaohsiung

http://www.wtuc.edu.tw

10.Hsing Wu College

Taipei

http://www.hwc.edu.tw

11.Nan kai College

Nantou

http://www.nkc.edu.tw

12.Hsuan Chuang College

Hsinchu

http://www.hcu.edu.tw

13.China Medical College

Taichung

http://www.cmc.edu.tw

14.National Kaohsiung  Hospitality College

Kaohsiung

http://www.nkhc.edu.tw

15.Tajen Junior College of Pharmacy

Pingtung

http://www.tajen.edu.tw

16.Tainan National College of the Arts 

Tainan

http://www.tnca.edu.tw

17.Leader College of Mangement

Tainan

http://www.leader.edu.tw

18.Fo Guang University

Ilan

http://www.fgu.edu.tw

19.ChungChou Institute of Technology

Changhua

http://www.ccut.edu.tw

20.Kai Nan College of Management

Taoyuan

http://www.knu.edu.tw

21.Hsiuping Institute of Technology

Taichung

http://www.hit.edu.tw

22.Nanya Institute of Technology

Taoyuan

http://www.nanya.edu.tw

23.National Taipei College of Nursing

Taipei

http://www.ntcn.edu.tw

24.National Kaohsiung Institute of Marine Technology

Kaohsiung

http://www.nkimt.edu.tw

25.Oriental Institute of Technology

Taipei

http://www.oit.edu.tw

26.Transworld Institute of Technology

Yunlin

http://www.tit.edu.tw

27.Mingdo College of Management

Changhua

http://www.mdu.edu.tw

28.Ching Yun Institute of Technology

Taoyuan

http://www.cyit.edu.tw

29.National Taitung Teachers College

Taitung

http://www.ntttc.edu.tw

30.Chung Kuo Institute of Technology

Taipei

http://www.ckitc.edu.tw

31.Ching Kuo Institute of Management and Health

Keelung

http://www.dyc.edu.tw

32.The Overseas Chinese Institute of Technology

Taichung

http://www.ocit.edu.tw

 

 Bản đồ Đài Loan: