Học bổng

Học bổng

Chương trình Học bổng Năng lực Lãnh đạo Australia

Đây là chương trình học bổng do Cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID) cung cấp với mục đích phát triển năng lực lãnh đạo và là cầu nối trong vùng Châu Á - Thái Bình Dương.
Học bổng dành cho những cá nhân có thành tích cao trong khu vực để tham gia vào các khoa học Sau đại học tại Australia và phát triển năng lực lãnh đạo.

Chương trình học phải liên quan đến nhưng lĩnh vực ưu tiên của AusAID bao gồm hỗ trợ người khuyết tật, tăng trưởng kinh tế, giáo dục, môi trường, an ninh lương thực, giới, quản lý nhà nước, y tế, quyền con người, hạ tầng cơ sở, ôn định khu vực, phát triển nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Học bổng năng lực lãnh đào Australia nhằm trang bị kỹ năng lãnh đạo có những cá nhân nhận học bổng để lãnh đạo phát triển và chính sách kinh tế xã hội tại quốc gia của hộ và trong khu vực.

Y êu c ầu bắt buộc để nộp đơn xin học bổng ALA:

+ Thành thạo tiếng Anh và có chứng chỉ tiếng Anh

+ Có thành tích cao ở bậc ĐH hoặc chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ không quá 2 năm tính đến ngày nộp đơn xin học bổng, với những kỳ thi có trình độ Tiếng Anh sau: Chứng chỉ IELTS với điểm tổng từ 6,5 trở lên và không có kỹ năng nào dưới 6 hoặc có điểm toefl tương đương.

+ Có thư chấp thuận không điều kiện vào học tại một trường ĐH Australia.

+ Sẵn sàng trở về nước ít nhất trong thời gian 2 năm ngay sau khi hoàn thành khóa học để giúp xây dựng năng lực tại quê hương.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 30/6/2009.

Để biết thêm đầy đủ thông tin chi tiết truy câp trang web: www.ausaid.gov.au/scholar/default.cfmhoặc liên hệ cô Nguyễn Thị Lan Phương, Quản lý chương trình. Tel: 04.3831.7755 (số máy lẻ 230) Email: phuong.nguyen@dfat.gov.au 

Download đơn tại đây