Học bổng

Học bổng khóa mùa xuân 2013 - Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Đài

 

Thông tin học bổng khóa mùa xuân 2013 (nhập học tháng 2/2013) trường Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Đài (STUST).

Đại học + Thạc sĩ (loại 1 miễn học phí, loại 2 miễn 50% học phí)

Tiến sĩ: Miễn phí toàn bộ + mỗi tháng phụ cấp 10.000NT$ cho sinh hoạt phí (tương đương 7tr VND)

Thông tin chi tiết mời quý Thầy (Cô) và các em sinh viên xem trong file đính kèm.