Robocon

Robocon

10 đội tuyển Robocon Lạc Hồng 2010 tự đấu loại nhau

Tới giờ phút này chúng ta chỉ còn lại 9 cơ hội tại vòng chung kết toàn quốc. Xin chia buồn cùng các đội tuyển bị tự đấu loại nhau và chúc 9 đội tuyển sẽ đứng đầu bảng để phá kỷ lục cũ do chính các đội tuyển mang trên mình dòng máu Lạc Hồng tạo nên, ghi tên mình vào sách kỷ lục Robocon Việt Nam với số lượng đội tuyển vào chung kết toàn quốc nhiều nhất.

Sau đây là kết quả chia bảng vòng 2:

Bảng 1 Bảng 2 Bảng 3 Bảng 4
LH BEE LH LED BK M &A BKIT 4U
ĐH lạc Hồng ĐH lạc Hồng  ĐH Bách khoa TP.HCM  ĐH Bách khoa TP.HCM
HV-TECH CT-F1 ĐCT SPK-GHOST
T/cấp Nghề KT công nghệ H/Vương   CĐ Công thương  TP.HCM  CĐ Công thương TP.HCM  ĐH sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 
SPK-VENUS HUTECH TD SPK CKD AE RVF
DĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM  ĐH  Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM   ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM  ĐH Công nghiệp TP.HCM 
BKIT-ACK EM BOT STRIKE CTU-EX 7T-PRO
ĐH Bách khoa TP.HCM  ĐH Cần Thơ ĐH Cần Thơ ĐH Công nghiệp TP.HCM 

Bảng 5 Bảng 6 Bảng 7 Bảng 8
LH-S2EN LH 07 START LH-EROS BKIT BOMBY
ĐH Lạc Hồng ĐH Lạc Hồng ĐH Lạc Hồng ĐH Bách khoa TP.HCM 
LH-NVN LH-RT3X SPK-CKD-DRAG 07 07 NTT
ĐH lạc Hồng ĐH Lạc Hồng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM  CĐ Nguyễn Tất Thành
HUTECH II SPK -CKD ELNINO CKD IR IRON- HORSE
ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM  ĐH sư phạm Kỹ thuật TP.HCM  CĐ Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM  ĐH Công nghiệp TP.HCM 
BKIT 07 BKIT ZERO BK POWER OF LOVE LH-AIO
ĐH bách khoa TP.HCM  ĐH Bách khoa TP.HCM  ĐH Bách khoa TP.HCM  ĐH Lạc Hồng

Bảng 9 Bảng 10 Bảng 11 Bảng 12
BKIT LIGHTNING LH-THD LH-FIRE LH-FET
ĐH Bách khoa TP.HCM  ĐH Lạc Hồng ĐH Lạc Hồng ĐH Lạc Hồng 
STU-TROY SPK-CRYSTAL LH-KING SIZE LH-VLC
ĐH Công nghệ Sài Gòn ĐH sư phạm Kỹ thuật TP.HCM  ĐH Lạc Hồng Đại Học Lạc Hồng 
HIAST-TKP CKD FLY 007 HIAST-DDT1 VCT
CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM  CĐ Công thương TP.HCM 
HIAST-DDT2 LH- SCORPION BK-AMT HITC 32
CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM ĐH Lạc Hồng ĐH Bách khoa TP.HCM  CĐ Công thương TP.HCM