Robocon

Robocon

ROBOCON 2011 - bản dịch chính thức từ LHU

CHỦ ĐỀ VÀ LUẬT CHƠI

“LOY KRATHONG

THẮP SÁNG LÊN TÌNH BẠN”

  

Trường Đại Học Lạc Hồng

Biên hòa, 15/10/2010

Chú thích:

Manual robot: robot điều khiển bằng tay.

Automatic robot: robot tự động.

Pole: cột.

Common Zone: vùng chung.

Preparation Point: điểm chuẩn bị.

Decoration Point: điểm tranh trí.

Joss Stick Pot: chậu nhang.

Joss Stick: cây nhang.

Krathong Petal: cánh hoa Krathong

Flower: bông hoa.

Candle Light Flame: ngọn nến.

 

HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC

1.      Một robot điều khiển bằng tay và một hoặc hai robot tự động cho mỗi đội.

2.      Robot bằng tay mang 3 chậu nhang và đặt chúng vào 3 cột bất kỳ ở vùng chung.

3.      Robot mang krathong những cánh hoa và bông hoa krathong đến vùng chuẩn bị trong khi đó thì robot điều khiển bằng tay mang đế nến đến vùng trang trí .

4.      Robot tự động sẽ nâng sala và lắp ráp krathong bằng cách chồng một krathong petal và một bông hoa lên candle base.

5.      Robot điều khiển bằng tay mang 3 joss sticks (cây nhang) từ common zone (vùng chung) và đặt lên trên krathong đã được lắp ráp.

6.      Robot tự động nâng và thả krathong đã hoàn thành lên mặt sông.

7.      Một robot tự động mang candle light flame (ngọn nến) và thả vào đỉnh của cây nến. Trận đấu sẽ kết thúc nếu một đội đạt được hành động này và được gọi là “loy krathong”.

8.      Nếu không có “loy krathong”, đội thắng cuộc sẽ được xác định dựa vào số điểm đội đó đạt được.

9.      Một trận đấu sẽ kéo dài 3 phút.

Bản Full kèm video clip

Link : www.mediafire.com/