Robocon

Robocon

Phóng sự: Chuyện ở trường có 8 lần vô địch robocon quốc gia

Video: Báo Thanh Niên