Tin tức & Sự kiện

Khoa QT-KTQT: Báo cáo tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên khóa 2009 đêm - 12QT501

Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động không thể thiếu của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, gắn liền học tập và thực hành làm cho sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc được ngay mà không mất thời gian, công sức đào tạo thêm. Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong sinh viên, sáng ngày 14/10/2013, Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế đã tổ chức cho sinh viên Báo cáo tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên khóa 09 đêm và làm lại bao gồm 87 đề cương, được phân thành 4 Hội đồng:

TS. Phan Thành Tâm Hội đồng 1
ThS. Nguyễn Thị Lan Thanh 
ThS. Trần Thị Mỹ Hương
ThS. Lưu Ngọc Liêm Hội đồng 2
ThS. Nguyễn Hoàng Hải
ThS. Hoàng Thị Thanh Chung
ThS. Nguyễn Thanh Hòa Bình Hội đồng 3
ThS. Vũ Minh Nguyệt
ThS. Lưu Tiến Dũng
ThS. Nguyễn Văn Dũng Hội đồng 4
ThS. Phan Văn Hải
ThS. Trần Thị Thu Hiền

Tại đây, các thành viên Hội đồng không đánh giá theo tiêu chí "Đạt" hay "Không đạt", mà thông qua việc báo cáo của sinh viên, các Thầy Cô sẽ đưa ra những đánh giá, nhận xét và góp ý để sinh viên chỉnh sửa những nội dung chưa hoàn thiện. Ngoài ra, sinh viên còn được góp ý về định hướng đề tài, mục tiêu nghiên cứu, tuần tự các công việc cần tiến hành: hệ thống hóa cơ sở dữ liệu, phân tích hiện trạng, đề xuất giải pháp. Bên cạnh những đề tài được đánh giá tốt thì vẫn còn những mặt hạn chế ở một số đề tài như: không thống nhất được các đối tượng đánh giá, còn hạn chế về cách trình bày và sử dụng từ, tên chương, cách đánh số mục, trình bày tiêu đề, sơ đồ, bảng biểu... Đối với các đề tài nghiên cứu tại doanh nghiệp, sinh viên cần nắm rõ về bản chất các hoạt động của công ty, đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình phân tích SWOT, các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó đưa ra giải pháp và hướng hoàn thiện tại doanh nghiệp.

Với mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo của sinh viên Khoa QT-KTQT - Trường Đại học Lạc Hồng, Lãnh đạo Khoa luôn chú trọng phát triển chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Vì vậy, để được ra báo cáo Hội đồng cấp Khoa, các đề tài nghiên cứu khoa học phải trải qua các buổi từ định hướng tên đề tài, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu đến các đợt báo cáo tiến độ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để sinh viên trang bị thêm các kỹ năng thuyết trình, phản biện và từ đó nhìn nhận được những thiếu sót của một đề tài nghiên cứu khoa học. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để những sinh viên khóa sau rút ra được một số kinh nghiệm nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học sắp tới.

Khoa Quản Trị KTQT
Lạc Hồng, 14/10/2013 - 14:03:47

báo cáo, nghiên cứu khoa học, sinh viên, khoa QT-KTQT