Hội Sinh viên

Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc bộ văn nghệ trong Học kỳ I năm học 2013 -2014.

Các bạn có thể tải về tại đây.

Đoàn - Hội SV Trường
Lạc Hồng, 16/10/2013 - 10:17:33

Kế hoạch