Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách cá nhân tập thể ủng hộ tháng 02/2011

 Danh sách tải về tại đây

BÁO CÁO
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN
TRONG THÁNG 2/2011
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ
 3/2011
CÁ NHÂN/
TẬP THỂ
GHI CHÚ
1 Thầy Trần Hành Hiệu trưởng 5,000.000 Cá nhân  
2 Cô Trâm + Cô Trang VP Hiệu trưởng 100.000 Cá nhân  
3 Trần Minh Mẫn P. Tổ chức - Hành chính 200.000 Cá nhân Ủng hộ tháng 1,2
4 Nguyễn Văn Tân Phòng Sau đại học 200.000 Cá nhân  
5 Đơn vị  P. Đào tạo 2,110.000 Tập thể Ủng hộ 5 tháng đầu năm
6 Đơn vị  Khu Nội trú 270.000 Tập thể  
7 Đơn vị  Phòng Công tác Sinh viên + Đoàn TN 500.000 Tập thể  
8 Đơn vị  Khoa Đông Phương 300.000 Tập thể  
9 Đơn vị  Phòng Quản trị Thiết bị 400.000 Tập thể Ủng hộ tháng 1,2
10 Đơn vị  TT Thông tin Tư liệu 525.000 Tập thể  
11 Đơn vị  Khoa Cơ Điện 387.000 Tập thể  
12 Đơn vị  Khoa Điện tử 490.000 Tập thể  
13 Đơn vị  Khoa Hóa Thực phẩm 500.000 Tập thể  
14 Đơn vị  Khoa Kỹ thuật Công trình 1,108.000 Tập thể  
TỔNG THU 12,090.000    
Thống kê ngày 28/2/2011