Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách cá nhân tập thể ủng hộ tháng 03/2011

 

BÁO CÁO
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN
TRONG THÁNG 3/2011
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ
 3/2011
CÁ NHÂN/
TẬP THỂ
GHI CHÚ
1 Thầy Trần Hành Hiệu trưởng 5,000.000 Cá nhân  
2 Cô Trâm + Cô Trang VP Hiệu trưởng 100.000 Cá nhân  
3 Diệp Cẩm Thu VP Hiệu trưởng 300.000 Cá nhân Ủng hộ tháng 1, 2, 3
4 Trần  Thị Thiên Thanh VP Hiệu trưởng 600.000 Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011
5 Trần Thị Tố Quyên VP Hiệu trưởng 120.000 Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
6 Nguyễn Thị  Hồng Phượng VP Hiệu trưởng 120.000 Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
7 Bùi Công Trình VP Hiệu trưởng 120.000 Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
8 Trịnh Trần Thanh Tâm VP Hiệu trưởng 120.000 Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
9 Trần Minh Mẫn P. Tổ chức - Hành chính 100.000 Cá nhân  
10 Lê Thị Hằng P. Tổ chức - Hành chính 600.000 Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011
11 Đào Thanh Mai P. Tổ chức - Hành chính 600.000 Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2012
12 Trịnh Thị Huế Khoa KT-KT 100.000 Cá nhân Ủng hộ tháng 2
13 Huỳnh Đức Lộng Khoa KT-KT 100.000 Cá nhân Ủng hộ tháng 2
14 Thầy Trần Đình Khải P.Thanh tra 20.000 Cá nhân Ủng hộ tháng 2, 3
15 Lê Thị Ngọc Hương Khoa Ngoại Ngữ 500.000 Cá nhân Ủng hộ 6 tháng đầu năm 2011
16 Hoàng Thúy Nguyên Khoa Ngoại Ngữ 200.000 Cá nhân  
17 Lê thị Bích Vy Khoa Ngoại Ngữ 200.000 Cá nhân Ủng hộ tháng 3, 4
18 Đơn vị  Khu Nội trú 175.000 Tập thể  
19 Đơn vị  Phòng Công tác Sinh viên 350.000 Tập thể  
20 Đơn vị  VP.Đoàn - Hội 150.000 Tập thể  
21 Đơn vị  Trung tâm Toeic 600.000 Tập thể Ủng hộ tháng 1, 2, 3
22 Đơn vị  Khoa Đông Phương 300.000 Tập thể  
23 Đơn vị  Phòng Quản trị Thiết bị 200.000 Tập thể  
24 Đơn vị  Phòng Tài vụ 150.000 Tập thể Tháng 1, 2, 3
25 Đơn vị  TT Thông tin Tư liệu 505.000 Tập thể  
26 Đơn vị  TT Quan hệ Quốc tế 400.000 Tập thể Tháng 2, 3
27 Đơn vị  Khoa Quản trị KTQT 2,000.000 Tập thể Sáu tháng đầu năm
28 Đơn vị  Khoa Cơ Điện 400.000 Tập thể  
29 Đơn vị  Khoa Kế toán Kiểm toán 720.000 Tập thể  
30 Đơn vị  Khoa Điện tử 460.000 Tập thể  
31 Đơn vị  Khoa Hóa Thực phẩm 500.000 Tập thể  
32 Đơn vị  Khoa Kỹ thuật Công trình 700.000 Tập thể  
33 Đơn vị  Khoa Ngoại Ngữ 275.000 Tập thể  
34 Đơn vị  Phòng Sau đại học - Thanh tra 100.000 Tập thể  
35 Đơn vị  Trung tâm BDVHKT 900.000 Tập thể  
36 Đơn vị  Phòng Hành chính -Tổ chức 270.000 Tập thể  
TỔNG THU 18,055.000    
Thống kê ngày 30/3/2011