Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Tổng Thu - Chi sổ vàng từ tháng 11/2010 - tháng 3/2011

 

BÁO CÁO
THU CHI BẾP ĂN TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN
TỪ THÁNG 11/2010 ĐẾN THÁNG 3/2011
           
STT THÁNG THU CHI CÒN LẠI GHI CHÚ
1 Tháng 11/2010 16,505.000 0.000 16,505.000  
2 Tháng 12/2010 13,555.000 3,848.000 9,707.000  
3 Tháng 01/2011 12,200.000 3,013.000 9,187.000  
4 Tháng 02/2011 12,090.000 4,674.000 7,416.000  
5 Tháng 03/2011 18,055.000 12,330.000 5,725.000  
6 TỔNG CỘNG 72,405.000 23,865.000 48,540.000